Skifte

Skatteoppgjør

Skadelidtes skatteoppgjør

PDF med skadelidtes skatteoppgjør ligger på Skatteetaten.

Skatteoppgjør og Skattemelding i PDF kan brukes rett i beregningen. Det gjelder enten oppgjøret hentes direkte, oversendes fra skadelidte eller skannes fra papirkopier. Skattekort innholder også opplysninger som kan brukes.

Både Skatteetatens formater poster og nye tema, fra 2021, kan brukes.

Eksempel. Sett inn fra Skatteoppgjør:

1. Åpne siden for innsetting med "Skatteoppgjør".

test

2. Merk og kopier postene i skatteoppgjøret under "Oppsumering" eller "Grunnlag for skatt".

test

3. Høyreklikk og lim inn i feltet:

test

4. Sett så inn i beregningen i valgt år.

Velg å sette inn i et bestemt år eller også i år fremover.

Poster og tema settes inn med skaden, uten skaden eller begge deler.

test

Brukes både med og uten skaden er det ofte tilstekkelig å kun endre postene uten skaden i beregningen.

Eksempel. Sett inn fra skattekort:

Skattekort har ofte en forkortet form i forhold til postenes fulle navn, eksempelvis slik:

Ald.pensj. fra folketr. 454 600
Utleie av fast
eiendom
34 400

Etter og ha kopiert skattekortet, endre hver post til en linje, og fjern forkortelser slik:

Alderspensjon fra folketrygden 454 600
Utleie av fast eiendom 34 400

Trykk deretter "Sett inn".


Ejus.no
Tlf. 99 74 39 66          
E-post
Forhandler
GN Person§kade
Tlf. 97 74 56 20 E-post