Skifte

Skatteulempe ved forsørgertap

1. Skatteulempe på fremtidstap

Selve engangserstatningen for tapt pengeinnsats samt omsorgstap og utgifter er skattefri.

Men frem i tid vil det påløpe skatt på formuen og på avkastningen, - skatteulempe, og som er erstatningsmessig.

2. Alternativer for beregningen

2.1. Fast prosentsats

Hovedregelen er fast 20% skatteulempe.

Det skal sterke grunner til for å fravike hovedregelen, HR-2014-02425-S.

Ved kort tapsperiode gir hovedregelen for høyt påslag, og ved lang periode for lavt.

De to neste alternativer, maksimal og med fribeløp, beregner hva skatteulempen kan bli.

Skatteulempen i Rt. 1998 s. 639 Bastrup-dommen ble fastsatt slik:

"Den samlete erstatning blir etter dette 850 000 kroner som med tillegg av kompensasjon for skatteulempen settes til 930 000."

I Rt. 2002 s. 673 ble skatteulempen ved forsørgertap satt til 12%.

2.2. Maksimal

Ved dette valg har skadelidte fordelen ved formuesbeskatningen av fribeløpene.

2.3. Med fribeløp

Det tas her hensyn til fribeløpene.

Formue i tillegg til erstatningen påvirker skatteulempen.

Det gjelder også ekstra uttak ut over det som forbrukes av erstatningen.


Ejus.no
Tlf. 99 74 39 66          
E-post
Forhandler
GN Person§kade
Tlf. 97 74 56 20 E-post