Skifte

Skatteoppgjør

Skadelidtes skatteoppgjør

PDF med skadelidtes skatteoppgjør ligger på Altinn og Skatteetaten.

Skatteoppgjørene kan settes rett inn i beregningen.

test

Det enkleste er å laste ned skatteoppgjøret, klikke på det og dra og slippe det over progammet.

Eventuelt kan skatteoppgjøret åpnes som fil.

Eller kopier teksten i skatteoppgjøret, høyreklikk og lim inn.

Skanne papirkopier av skatteoppgjørene er også kurant. Lager skanneren pdf eller tekst settes det direkte inn. Ellers finnes det en rekke "online OCR" på nettet som lager riktig format, velg fortrinnsvis tekst/txt.

Etter vellykket innlasting vises dialogboksen:

test

Skatteoppjøret viser situasjonen med skaden.

Det er også mulig å sette inn oppgjøret uten skaden.

Hvis oppgjøret settes inn både med og uten skaden er det tilstrekkelig å endre de postene som ville vært annerledes hvis skaden ikke hadde skjedd.

Nøyaktighet

Postene tilsvarer postene hos Skatteetaten. Fra 2021 vil postene for alle skattepliktige endres til temaer. Før dette kan andre enn næringsdrivende oversette temaer til poster her.

Har Skatteetaten gjort endringer i forhold til skattemeldingen, eller hvis skattemelingen er i nytt format, bør det som er satt inn automatisk av programmet kontrolleres.


Ejus.no
Tlf. 99 74 39 66          
E-post
Forhandler
GN Person§kade
Tlf. 97 74 56 20 E-post