Skifte

Universell utforming

Tastaturnavigasjon

All funksjonalitet i programmet og hjelpesidene kan nås og brukes med tastatur.

Tastaturnavigasjon er ment å ivareta personer som er har nedsatt syn eller nedsatt motorikk samt superbrukere. Forskrift om universell utforming.

Også for andre kan bruk av hurtigtaster være nyttig for å spare tid og forebygge belastninger som musesyke m.v.

Viktige taster

[Tab ↹] Gå fremover i program/dokument.

[Shift ↑] + [Tab ↹] Gå bakover i program/dokument.

Piltaster [⇑] eller [⇓] i dropdown list(nedtrekkslister).

[↲ Enter] Utfører. Tilsvarende et museklikk.

[Space](mellomrom) Utfører på checkbox(avmerkingsboks). Tilsvarende et museklikk.

[Alt] + Piltast [⇐] forrige side [⇒] neste side.

[Ctrl] + + Zoom inn.

[Ctrl] + - Zoom ut.

[Ctrl] + 0 Zoom 100 %.

[Ctrl] + F Finn - Søk.

[Ctrl] + P Pdf eller utskrift.


Ejus.no
Tlf. 99 74 39 66          
E-post
Forhandler
GN Person§kade
Tlf. 97 74 56 20 E-post