Erstatning

Personskade

Om programmet

Programmet behandler

Webstart - Online

Online er nyeste versjon av programmet. Versjonen kjører på alle slags platformer som Pc, Mac, Nettbrett og mobil.

Webstart er et java-program for Pc og Mac. Dette brukes på gamle beregninger, men vil etterhvert bli faset ut til fordel for online.

Bruk samme brukernavn og passord på begge versjoner.

Systemkrav

Online har ingen spesielle sytemkrav.

Mac må minst ha OSX 10.7. Ingen krav til Windows og Linux.

Webstart forutsetter Java på maskinen. Mac må minst ha OSX 10.7.

Mulig løsning på eventuelle dataproblemer finner du her.

Lagring og overføring av data

Beregningene lagres i en fil for hvert prosjekt. Filen har endelsen ".ejus".

Den kan lagres hvor som helst på egen maskin, eget nettvekt eller "i skyen" hos oss.

Overføring av beregningen til andre skjer enklest med å vedlegge filen i en epost. Mottager, som har programmet, kan åpne den direkte.

Ellers lager programmet søkbare PDF-dokumenter. Selvsagt også papirutskrifter.

Skadelidtes skatteoppgjør som ligger på Altinn kan brukes automatisk i programmet.

Oppdatering og vedlikehold

Satser og andre forutsetninger for beregninger oppdateres kontinuerlig.

Det gjelder skattesatser, grunnbeløp, restlevealder, kapitaliseringsrente, morarente og andre endringer i utmålingsregler.


Ejus.no
Tlf. 99 74 39 66          
E-post
Forhandler
GN Person§kade
Tlf. 97 74 56 20 E-post