Erstatning

Personskade

Om programmet

Programmet behandler

Webstart - Nedlasting

Versjonene er likeverdige og kan brukes om hverandre.

Bruk samme brukernavn og passord på begge versjoner.

Nedlastingsversjonen installeres på maskinen. Fordelen er litt enklere filbehandling enn med Webstart. Programmet virker også uten internettforbindelse.

Med Webstart kjøres programmet uten installsjon i operativsystemet. Praktisk hvis du ikke alltid arbeider på din faste maskin. Det er ikke nødvendig å gjøre ny nedlasting hver gang det brukes. Er versjonen utdatert vil det ikke lenger virke, og det gis beskjed om å hente ny.

Systemkrav

Programmet brukes på Windows, Mac og Linux-Unix operativsystemer.

Mac må minst ha OSX 10.7. Ingen krav til Windows og Linux.

Bruk nedlasting for Mac hvis du har Linux eller annet Unix-lignende operativsystem.

Det forutsettes Java på maskinen. Java oversetter programmet mellom forskjellige operativsystemer.

Webstart har ingen spesielle krav til java-versjon. Nedlastingsversjonen forutsetter at java-versjonen inneholder jre.

Windows-versjon av Java, og som inneholder jre, kan lastes ned fra GitHub.

Mac fra GitHub.

Linux fra AdoptOpenJDK.

Mulig løsning på eventuelle dataproblemer finner du her.

Lagring og overføring av data

Beregningene lagres i en fil for hvert prosjekt. Filen har endelsen ".ejus".

Den kan lagres hvor som helst på egen maskin, eget nettvekt eller "i skyen" hos oss.

Overføring av beregningen til andre skjer enklest med å vedlegge filen i en epost. Mottager, som har programmet, kan åpne den direkte.

Ellers lager programmet søkbare PDF-dokumenter. Selvsagt også papirutskrifter.

Skadelidtes skatteoppgjør som ligger på Altinn kan brukes automatisk i programmet.

Oppdatering og vedlikehold

Nedlastingsversjonen oppdateres automatisk ved endringer i regler, praksis og satser.

Utdatert Webstart vil det ikke lenger virke, og det gis beskjed om å hente ny som er oppdatert.


Ejus.no
Tlf. 99 74 39 66          
E-post
Forhandler
GN Person§kade
Tlf. 97 74 56 20 E-post