Skifte
Erstatningsberegning Arv-Familie-Skifte Tidslinje Kurs Support Referanser

Arv-, familie- og skifteprogram

Den nye arveloven er i kraft januar 2021.

Tre av de viktigste endringene gjelder barnas arverett (pliktdelsarven), gjenstandslegater(bestemte ting) og formkrav til testament. Beløpsgrensen for pliktdelsarven heves fra 1 million kroner til 15 G, som for tiden tilsvarer 1,5 millioner kroner. Et gjenstandslegat som krenker pliktdelsarven faller ikke lenger uten videre bort. I tillegg forenkles formkravene ved utforming av testament ved at vitner ikke må være til stede samtidig ved signering.

Les mer om programmet

Programmet forutsetter at det er Java på maskinen. Hvis det mangler kan det installeres her.

Webstart

Nedlasting

Last ned for

Programmet registreres i operativsystemet. Lettere å finne igjen tidligere beregninger. Ellers er versjonene likeverdige, og kan brukes om hverandre.


Ejus.no
Tlf. 99 74 39 66          
E-post
Forhandler
GN Person§kade
Tlf. 97 74 56 20 E-post